ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ӨТIНIШТЕРIН ҚАРАУ ТӘРТIБI ТУРАЛЫ


Арыс қаласы бойынша 2017 ж. 9 айында жеке және заңды тұлғалар-дың өтініштері туралы мәлімет.

2017 жылдың 01 қазанға дейін жеке және заңды тұлғалардан барлығы – 891  өтініш түскен.

Оның ішінде: Жеке тұлғалардан -  590

Қанағаттандырылғаны - 16, түсіндірілгені - 574

Заңды тұлғалардан - 96

Қанағаттандырылғаны  - 2, түсіндірілгені - 94

Жеке қабылдаудан - 205

Қанағаттандырылғаны - 6, түсіндірілгені - 199